Zajęcia myzyczno – rytmiczne

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RYTMICZNE

 Zajęcia muzyczno-rytmiczne pomagają w kształtowaniu wrażliwości muzycznej, usprawniają zdolność koncentracji słuchowej, uwrażliwiają na nastroje w muzyce. Na zajęciach uczniowie mają możliwość poznawania różnych instrumentów, uczą się piosenek i śpiewu oraz uczestniczą w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych. Jest to świetna zabawa połączona z rozwijaniem osobowości i pewności siebie u dzieci.
Inscenizowane ruchem zajęcia wpływają na prawidłowe kształtowanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Rozwijają spontaniczność i odwagę w wyrażaniu uczuć oraz emocji. Muzyka i ruch służą ogólnemu rozwojowi dziecka: fizycznemu (ruchliwość, umiejętność utrzymywania ciała w równowadze), intelektualnemu (mowa, operacje myślowe, wrażenia, wyobraźnia, uwaga, pamięć), emocjonalnemu (uczucia, uspołecznienie), estetycznemu.
Ćwiczenia muzyczno-ruchowe realizowane są w celu:

  • podniesienia ogólnej sprawności ruchowej,
  • uregulowania napięcia mięśniowego,
  • osiągnięcia swobody i płynności w zakresie realizacji ruchów podstawowych i ich łączenia,
  • doskonalenia koordynacji ruchowej, słuchowo-ruchowej i wzrokowo – ruchowej,
  • osiągnięcia poprawy w orientacji przestrzennej, kierunkowej i czasowej,
  • rozwijania wrażliwości percepcyjnej w zakresie: melodii, tempa, ekspresji w muzyce i w mowie,
  • wdrażania dzieci do zajęć zespołowych, ułatwienia nawiązania kontaktu z rówieśnikami.

Podczas zajęć ruchowo-muzycznych występuje współdziałanie w grupie. Ma to ogromne znaczenie wychowawcze. Konieczność podporządkowania się regułom, zasadom, wyrabia dyscyplinę, poczucie solidarności i współodpowiedzialności. Konieczność podejmowania szybkich decyzji kształtuje wolę, łagodzi kompleksy i nieśmiałość. Ćwiczenia ruchowe wprowadzają wiele radości, zaspokajają potrzebę ruchu.