Stymulacja polisensoryczna

Stymulacja polisensoryczna według pór roku – czyli wielozmysłowa, obejmująca swym zasięgiem dotyk, wzrok, słuch, węch i smak. Postawą tworzenia programu „porannego kręgu” jest świat przyrody. Świat, którego jesteśmy częścią, od niego uzależnieni i poddani jego rytmowi. Ten świat jest źródłem symboli podstawowych: żywiołów, barw, zapachów, smaków, wrażeń dotykowych i termicznych. Podczas zajęć podstawowe znaczenie ma rytualizacja czynności i komunikacja.