Nauczanie funkcjonalne

Metoda zakłada nauczanie czynności, które są niezbędne w życiu codziennym, oraz umożliwienie uczniom odniesienia sukcesu w działaniu. Założenia tej metody to uświadomienie roli działania i umożliwienie tego działania, zgodne z etapami prawidłowego rozwoju dziecka (od dużej do małej motoryki) oraz zwrócenie szczególnej uwagi na możliwości dziecka.