Koło teatralne

Zespół teatralny „Piaskowe Ludki” jest obecny w życiu naszego Ośrodka od ponad dwudziestu lat. Nasi aktorzy najlepiej  wyrażają  siebie w  konwencji żywego planu, opowieściach muzyczno –ruchowych. Muzyka pełni przewodnią rolę w naszych inscenizacjach, nadaje im tempo, rytm i charakter. 

W miarę możliwości bierzemy udział w przeglądach teatralnych o zasięgu powiatowym i wojewódzkim gdzie odnosimy sukcesy.