Akademia Aktywności Twórczych

       Nasze życie wypełniają przeróżne  emocje. Tym co pozwala je uporządkować na co dzień jest wrodzona potrzeba wyrażania siebie i swoich przeżyć. Często ekspresja twórcza pozwala na uzewnętrznienie i ujawnienie swoich prawdziwych emocji i uczuć, daje poczucie bezpieczeństwa, ukojenia , wyciszenia ale i wyzwolenia radości, szczęścia. Ekspresja twórcza  pozwala nam odkrywać świat dziecka, takie jakie ono jest.

    Do odkrywania dziecka a przede wszystkim wyzwolenia pozytywnych emocji , uruchomienia wyobraźni  i potencjału dziecka w naszym ośrodku prowadzone są zajęcia w oparciu  o szeroko rozumianą arteterapię, która pełni ogromną rolę kompensacyjną wyzwalając aktywność twórczą, wyrównując braki  i ograniczenia psychofizyczne, pozwala zaakceptować siebie i innych. Twórczy kontakt ze sztuką  czy muzyką w sposób istotny wzbogaca życie osób z różnymi niepełnosprawnościami, także z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

     Założeniem i głównym celem zajęć jest wspomaganie dziecka w jego całościowym rozwoju, przygotowanie go do życia  w zgodzie z innymi ludźmi w sposób akceptowany społecznie ale również w zgodzie z samym sobą. Stymulowanie tego rozwoju odbywa się w oparciu o wielostronną aktywność plastyczną, muzyczną, ruchową, poznawczą, pracę „z „ i „nad”  wyobraźnią.