Oferta edukacyjna

 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kozicach Dolnych działa od 1978 r. Zajmujemy się kształceniem oraz wychowaniem dzieci i młodzieży z umiarkowaną, znaczną i niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
Ośrodek zapewnia wychowankom całodobową opiekę, a uczniom nie korzystającym z internatu nieodpłatny dowóz na zajęcia.
Edukacja dzieci i młodzieży w naszym Ośrodku polega na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej szkoły. Nasza praca dydaktyczno – terapeutyczna ukierunkowana jest na wszechstronne oddziaływanie na dziecko, poczynając od zajęć edukacyjnych, poprzez zajęcia z rewalidacji indywidualnej i rehabilitacyjne.
W skład Ośrodka wchodzą:
 Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 Szkoła Podstawowa
 Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 Grupy wychowawcze – Internat
Placówka dysponuje profesjonalnie wyposażonymi klasopracowniami oraz gabinetami specjalistycznymi do zajęć rewalidacyjnych. Posiadamy m.in. pracownię komputerowo – multimedialną, salę komunikacji alternatywnej i wspomagającej, pracownię gospodarstwa domowego, gabinet logopedyczny, salę rehabilitacyjną, salę doświadczania świata.
Malownicze położenie Ośrodka dodatkowo wpływa na dostarczanie dzieciom radosnych chwil podczas spacerów zabaw i zajęć.
Zapewniamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, które mają na celu wspieranie inicjatywy, kreatywności oraz rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie różnych rodzajów aktywności.